Cvičenia

CVIČENIA PRE DOSPELÝCH

FITmama 1 – Po pôrode do formy

Tento kurz je zameraný na aktiváciu hlbokých brušných svalov, ktoré ostávajú po každom pôrode tzv. „vypnuté“. Dôsledkom toho ostáva vyvalené bruško, diastáza, ťažkosti s inkontinenciou, bolesti chrbtice a iné pridružené potiaže, ktoré sa väčšinou riešia operačnými zákrokmi. Práve tieto svaly sú zodpovedné za ploché a štíhle bruško. Úžasné je to, že popôrodná rehabilitácia sa už čoraz viac dostáva do popredia a množstvo komplikácii už vieme eliminovať správnym cvičením a zmenou pohybových návykov.

Budeme aktívne riešiť:

 • ploché bruško
 • diastázu
 • funkčné panvové dno
 • zdravý chrbát
 • aktivovanie svalov CORE
 • základný dychový stereotyp
 • manipulácia s dieťaťom

Kurz Fitmama 1 je vhodný pre všetky mamičky po pôrode, aj keby posledný pôrod bol pre 20 timi rokmi. Na tomto kurze môžu byť prítomné aj deti. Súčasťou tohto kurzu sú aj domáce úlohy, aby si mamičky mohli aj doma precvičovať, čo sa na jednotlivých lekciách naučili.

Súčasťou kurzov  je aj základná osobná diagnostika postúry tela!! Rozhodli sme sa ju zahrnúť aj do kurzov Fitmama, pretože nám vie odhaliť príčiny vzniku či už diastázy, inkontinencie, bolesti chrbtice alebo iných pridružených problémov. Samotná aktivácia svalov totiž náš problém nevyrieši. Potrebujeme nájsť príčinu vzniku týchto problémov a odstrániť ju. Najčastejšou príčinou vzniku popôrodných ťažkostí sú pohybové zlozvyky, ktoré majú vplyv na každodenný život.  Táto základná diagnostika je  trvaní 10 – 15 minút.

FIT mama 2  – Aktivované telo

Na kurze Fitmama 1 sme sa spolu naučili ako aktívne držať stred tela a vnímať, kedy sú svaly CORE aktivované. Na pokračovacom kurze Fitmama 2 budeme všetko aplikovať do pohybových návykov – ako stáť, sedieť, chodiť a bežať.  Do cvičenia hravou formou zapájame aj detičky, ak sú súčasťou kurzu.

Súčasťou sú kompenzačné cvičenia na uvoľnenie fascií a zároveň posilňovacie cviky na spevnenie svalstva celého tela. Postupne sa naučíme počas dňa hýbať tak, aby každý pohyb bol pre naše telo funkčný tréning a môžeme sa spoločne vydať na cestu aktívneho pohybu a užívať si cvičenie spolu so svojím dieťatkom.

Kurz je vhodný pre mamičky, ktoré absolvovali kurz fitmama alebo individuálny tréning s Fitmamou.

FIT mama tehuľka

Kurzy Fitmama pre tehotné mamičky, ktoré sa chcú aktívne pripraviť na svoj veľký deň.

Pôrod je ako bežecký maratón. Môžeme sa na štartovaciu čiaru postaviť bez akejkoľvek prípravy a veriť, že do cieľa dorazíme bez ujmy, alebo sa 9 mesiacov aktívne pripravovať. Čím lepšia kondícia môjho tela, tým jednoduchší pôrod. Sú okolnosti, ktoré ovplyvniť nevieme, ale určite vieme ovplyvniť postoj ako sa k pôrodu postavíme.

Tento kurz je zameraný na:

 • aktívne držanie tela počas tehotenstva
 • eliminovanie bolesti súvisiacich s rastúcim bruškom.
 • práca s panvovým dnom
 • dýchanie, strečing a posilňovanie svalstva celého tela

Súčasťou kurzov  je aj základná osobná diagnostika postúry tela!

CVIČENIA PRE DETI

BABYgym

Cvičenia pre deti od 12 mesiacov do 4 rokov

Základom lekcie sú rôzne cvičenia plné pohybu, hier, detských piesní a riekaniek. Cvičíme na fitloptách, pracujeme so senzomotorickými pomôckami  a rozvíjame jemnú a hrubú motoriku. Cvičeniami podporujeme pevné svalstvo, správne návyky v skokoch, odrazoch a venujeme sa prevencii plochým nôžkam a vpadnutým členkom. Prirodzene formou hry rozvíjame rečovú a rozumovú oblasť. V skupine pracujeme s ohľadom na špecifiká, potreby a možnosti daného veku detí. V neposlednom rade rozvíjame aj sociálne zručnosti, dieťa je v kolektíve iných detí, rešpektuje lektora ako novú autoritu, prispôsobuje sa tempu skupiny, čo pomáha v príprave na nástup do škôlky. Rodič sa aktívne podieľa na cvičení, podporuje a pomáha dieťaťu, čím sa medzi nimi upevňuje dôležitá väzba.

ZDRAVÉ NôŽKY

Hravé, rehabilitačné cvičenie pre deti od 3 – 6 rokov

Hravou formou precvičíme chodidlá detí pre ich správny vývoj. Ploché nohy, vpadnuté členky je v dnešnej dobe častým problémom detí. Samozrejme okrem ortopedických topánok je nevyhnutné aj cvičenie nožičiek, preto pomocou zábavných cvičení a rôznych balančných a senzomotorých pomôcok spevňujeme svaly celého tela a hlavne chodidiel. Počas kurzu si deti osvoja návyky, ktoré môžu hravo využívať aj doma.

ZÁKLADY GYMNASTIKY    3 – 6 rokov

Gymnastika pre deti predškolského veku je vhodná na to, aby sa deti naučili bezpečne vykonávať a rozvíjať svoje prvé gymnastické zručnosti ako je kotúľ, sviečka, rozštep a rôzne typy chôdzy po kladine. Cvičenia sú vykonávané zábavnou formou, ale zároveň sú dostatočne náročné na to, aby pomohli k rozvoju fyzických zručností a budovaniu sebadôvery. To môže dieťa neskôr preniesť do bežného života a akéhokoľvek športu. Hodiny gymnastiky budú pre nich zábavou, bádaním, ale aj výzvou.

ZÁKLADY GYMNASTIKY    7 – 9 rokov

Daný kurz je určený pre dievčatá a chlapcov mladšieho školského veku. Deti si osvoja základné gymnastické prvky ako  premet bokom, mlynské kolo, preskok cez prekážku, mostík a pod. Každý nový úspech vedie k nadobudnutému sebavedomiu a túžbe pokračovať v zlepšovaní sa.

FIT kids

Športová príprava pre deti od 3 – 6 rokov 

Predstavuje súbor atletických a gymnastických tréningov zameraných na všestranný rozvoj pohybového systému detí. Tréningy sú postavené na 4 základných pilieroch – zábava, rýchlosť, koordinácia a sila. Naším cieľom sú funkčné svaly, pevné kosti, mobilné a zastabilizované kĺby – čo vedie k upevňovaniu zdravého vývinu, zlepšeniu držania tela a vytvoreniu optimálnych pohybových vzorov Vašich detí.

TANEČNO BALETNÁ PRÍPRAVA

pre deti od 3 rokov 

Balet je prekrásne tanečné umenie. Je vznešený, elegantný. Učí trpezlivosti, zodpovednosti a zároveň podporuje cieľavedmosť, ohybnosť, silu, výdrž, pohybové a tanečné zručnosti. Rozvíja cit k umeniu a dáva základ v podstate k ďalším tancom a pohybu. Baletné pozície tvarujú a spevňujú práve tie svaly chrbta, ktoré zaťažuje dlhé sedenie, napríklad ochabnuté lopatky a krčné svalstvo, keď má dieťa nesprávne návyky pri sedení. Balet je úžasná voľba aj vtedy, ak máte doma malé princezné, ktoré si užívajú všetky pekné veci okolo tancovania, od šatočiek až po potlesk ocka a mamy.

MODERNÁ GYMNASTIKA

pre deti od 4 rokov 

Moderná gymnastika je šport, ktorý je realizovaný v sprievode hudby a kombinuje prvky baletu, gymnastiky, divadelného tanca a akrobacie a to buď s náčiním alebo bez neho. Náčiním sa rozumie švihadlo, obruč, lopta, kužele alebo stuha. Na tréningoch sa teda dieťa naučí základy pohybovej výchovy, správnemu držaniu tela, základy modernej gymnastiky a postupne aj techniku jednotlivých náčiní.

Chcem sa prihlásiť sa na cvičenie / rezervovať termín