Cvičenia

CVIČENIA PRE DETI

BABYfun

Cvičenia pre deti od 12 mesiacov do 3 rokov

Základom lekcie sú rôzne cvičenia plné pohybu, hier, detských piesní a riekaniek. Cvičíme na fitloptách, pracujeme so senzomotorickými pomôckami  a rozvíjame jemnú a hrubú motoriku. Cvičeniami podporujeme pevné svalstvo, správne návyky v skokoch, odrazoch a venujeme sa prevencii plochým nôžkam a vpadnutým členkom. Prirodzene formou hry rozvíjame rečovú a rozumovú oblasť. V skupine pracujeme s ohľadom na špecifiká, potreby a možnosti daného veku detí. V neposlednom rade rozvíjame aj sociálne zručnosti, dieťa je v kolektíve iných detí, rešpektuje lektora ako novú autoritu, prispôsobuje sa tempu skupiny, čo pomáha v príprave na nástup do škôlky. Rodič sa aktívne podieľa na cvičení, podporuje a pomáha dieťaťu, čím sa medzi nimi upevňuje dôležitá väzba.

ZDRAVÉ NôŽKY

Hravé, rehabilitačné cvičenie pre deti od 3 – 6 rokov

Hravou formou precvičíme chodidlá detí pre ich správny vývoj. Ploché nohy, vpadnuté členky je v dnešnej dobe častým problémom detí. Samozrejme okrem ortopedických topánok je nevyhnutné aj cvičenie nožičiek, preto pomocou zábavných cvičení a rôznych balančných a senzomotorých pomôcok spevňujeme svaly celého tela a hlavne chodidiel. Počas kurzu si deti osvoja návyky, ktoré môžu hravo využívať aj doma.

ZÁKLADY GYMNASTIKY    3 – 5 rokov

Gymnastika pre deti predškolského veku je vhodná na to, aby sa deti naučili bezpečne vykonávať a rozvíjať svoje prvé gymnastické zručnosti ako je kotúľ, sviečka, rozštep a rôzne typy chôdzy po kladine. Cvičenia sú vykonávané zábavnou formou, ale zároveň sú dostatočne náročné na to, aby pomohli k rozvoju fyzických zručností a budovaniu sebadôvery. To môže dieťa neskôr preniesť do bežného života a akéhokoľvek športu. Hodiny gymnastiky budú pre nich zábavou, bádaním, ale aj výzvou.

ZÁKLADY GYMNASTIKY    6 – 9 rokov

Daný kurz je určený pre dievčatá a chlapcov mladšieho školského veku. Dáva šancu deťom vysporiadať sa s novými výzvami na ich vlastnej úrovni zručností. Každý nový úspech vedie k nadobudnutému sebavedomiu a túžbe pokračovať v zlepšovaní sa. Deti si osvoja základné gymnastické prvky ako  premet bokom, mlynské kolo, preskok cez prekážku, mostík a pod.

FIT kids

Športová príprava pre deti od 4 – 12 rokov 

Predstavuje súbor atletických a gymnastických tréningov zameraných na všestranný rozvoj pohybového systému detí. Tréningy sú postavené na 4 základných pilieroch – zábava, rýchlosť, koordinácia a sila. Naším cieľom sú funkčné svaly, pevné kosti, mobilné a zastabilizované kĺby – čo vedie k upevňovaniu zdravého vývinu, zlepšeniu držania tela a vytvoreniu optimálnych pohybových vzorov Vašich detí.

BALET

pre deti od 4 rokov 

Balet je prekrásne tanečné umenie. Je vznešený, elegantný. Učí trpezlivosti, zodpovednosti a zároveň podporuje cieľavedmosť, ohybnosť, silu, výdrž, pohybové a tanečné zručnosti. Rozvíja cit k umeniu a dáva základ v podstate k ďalším tancom a pohybu. Baletné pozície tvarujú a spevňujú práve tie svaly chrbta, ktoré zaťažuje dlhé sedenie, napríklad ochabnuté lopatky a krčné svalstvo, keď má dieťa nesprávne návyky pri sedení. Balet je úžasná voľba aj vtedy, ak máte doma malé princezné, ktoré si užívajú všetky pekné veci okolo tancovania, od šatočiek až po potlesk ocka a mamy.

MODERNÁ GYMNASTIKA

pre deti od 5 rokov 

Moderná gymnastika je šport, ktorý je realizovaný v sprievode hudby a kombinuje prvky baletu, gymnastiky, divadelného tanca a akrobacie a to buď s náčiním alebo bez neho. Náčiním sa rozumie švihadlo, obruč, lopta, kužele alebo stuha. Na tréningoch sa teda dieťa naučí základy pohybovej výchovy, správnemu držaniu tela, základy modernej gymnastiky a postupne aj techniku jednotlivých náčiní.

CVIČENIA PRE DOSPELÝCH

MAMA DANCE

Mama dance je harmonické tanečné cvičenie pre mamičky s dieťatkom v ergonomickom nosiči alebo šatke. Deti si užívajú mamičkinu blízkosť, pohybujú sa v rytme a harmónii s matkou alebo si príjemne pospia. Mamičky si zatancujú za sprievodu chytľavej hudby, kde si zároveň upevňujú správne držanie tela a posilňujú panvové dno. Cvičenie je vhodné aj pre tehotné mamičky.

FITmama

Cvičenie je zamerané pre mamičky, ktoré sa chcú dostať po pôrode opäť do formy. Spájame prvky rôznych techník ako pilates, joga, posilňovanie. Tréning po tréningu si spevníte celé telo, naberiete potrebnú kondičku a samozrejme nadviažete nové kontakty s inými mamičkami. Zároveň s Vaším dieťatkom posilňujete vzájomný vzťah a sociálnu komunikáciu v kolektíve.

ZDRAVÝ CHRBÁT

Cvičenie pod vedením fyzioterapeutky zamerané na aktiváciu hlbokého stabilizačného systému chrbtice, správne držanie tela a odstránenie bolestí chrbtice. Jednotlivé cviky:

  • obnovujú narušenú funkciu kĺbov a svalov
  • zlepšujú mobilitu jednotlivých úsekov chrbtice
  • eliminujú bolesti súvisiace s jej preťažovaním

 

Chcem sa prihlásiť sa na cvičenie / rezervovať termín