Cvičenia

CVIČENIA PRE DOSPELÝCH

FITNESS DANCE

Ak milujete tanec a dobrú hudbu toto je lekcia priamo pre vás! Naše choreografie vás pripravia na poriadnu dávku tanečnej energie a rozprúdia všetky zmysly vo vašom tele. Vďaka aktívnemu pohybu sa môžete tešiť aj na formovanie postavy a redukciu hmotnosti. Naučíte sa nové tanečné kroky a počas kurzu vás čaká mierne posilňovanie a strečingové cviky. Fitness Dance je cvičenie, kde sa môžete vyblázniť v rytme tých najlepších svetových tanečných hitov.

CVIČENIA PRE DETI

BABYgym     1 – 3 rokov

Základom lekcie sú rôzne cvičenia plné pohybu, hier, detských piesní a riekaniek. Cvičíme na fitloptách, pracujeme so senzomotorickými pomôckami  a rozvíjame jemnú a hrubú motoriku. Cvičeniami podporujeme pevné svalstvo, správne návyky v skokoch, odrazoch a venujeme sa prevencii plochým nôžkam a vpadnutým členkom. Prirodzene formou hry rozvíjame rečovú a rozumovú oblasť. V skupine pracujeme s ohľadom na špecifiká, potreby a možnosti daného veku detí. V neposlednom rade rozvíjame aj sociálne zručnosti, dieťa je v kolektíve iných detí, rešpektuje lektora ako novú autoritu, prispôsobuje sa tempu skupiny, čo pomáha v príprave na nástup do škôlky. Rodič sa aktívne podieľa na cvičení, podporuje a pomáha dieťaťu, čím sa medzi nimi upevňuje dôležitá väzba.

MINIgymnastika      3 – 4 roky

Cvičenie kde si dieťatko osvojuje základné športové návyky. Pracujeme na spevnení svalstva celého tela, zoznamuje sa so základnými gymnastickými prvkami a zároveň rozvíja motoriku, silu, obratnosť aj rýchlosť. Na cvičení je prítomný rodič, takže dieťa má pocit istoty a pomaly ho na lekciách vedieme k osamostatneniu.

MINIgymnastika      4,5 – 6 rokov

Gymnastika pre deti predškolského veku je vhodná na to, aby sa deti naučili bezpečne vykonávať a rozvíjať svoje prvé gymnastické zručnosti ako je kotúľ, sviečka, stojka, rozštep a rôzne typy chôdze po kladine. Cvičenia sú vykonávané zábavnou formou, ale zároveň sú dostatočne náročné na to, aby pomohli k rozvoju fyzických zručností a budovaniu sebadôvery. To môže dieťa neskôr preniesť do bežného života a akéhokoľvek športu. Hodiny gymnastiky budú pre nich zábavou, bádaním, ale aj výzvou.