Cvičenia

CVIČENIA PRE DOSPELÝCH

 

FITNESS MAMA

Cvičenie pre mamičky, ktoré sa chcú dostať po pôrode opäť do formy. Špecializujeme sa na posilnenie a regeneráciu svalových partií celého tela aby ste sa lepšie cítili. Na cvičení máte detičky pri sebe a voľne sa hrajú.

ZDRAVÝ CHRBÁT

Cvičenie zamerané na aktiváciu hlbokého stabilizačného systému chrbtice. Jednotlivé cviky obnovujú narušenú funkciu kĺbov a svalov, zlepšujú mobilitu jednotlivých úsekov chrbtice a eliminujú bolesti súvisiace s jej preťažovaním.

 

CVIČENIA PRE DETI

 

BABYgym     1 – 3 rokov

Základom lekcie sú rôzne cvičenia plné pohybu, hier, detských piesní a riekaniek. Cvičíme na fitloptách, pracujeme so senzomotorickými pomôckami  a rozvíjame jemnú a hrubú motoriku. Cvičeniami podporujeme pevné svalstvo, správne návyky v skokoch, odrazoch a venujeme sa prevencii plochým nôžkam a vpadnutým členkom. Prirodzene formou hry rozvíjame rečovú a rozumovú oblasť. V skupine pracujeme s ohľadom na špecifiká, potreby a možnosti daného veku detí. V neposlednom rade rozvíjame aj sociálne zručnosti, dieťa je v kolektíve iných detí, rešpektuje lektora ako novú autoritu, prispôsobuje sa tempu skupiny, čo pomáha v príprave na nástup do škôlky. Rodič sa aktívne podieľa na cvičení, podporuje a pomáha dieťaťu, čím sa medzi nimi upevňuje dôležitá väzba.

ZDRAVÉ „FIT“ nôžky     4 – 6 rokov

Hravou formou precvičíme chodidlá detí pre ich správny vývoj. Ploché nohy, vpadnuté členky je v dnešnej dobe častým problémom detí. Samozrejme okrem ortopedických topánok je nevyhnutné aj cvičenie nožičiek, preto pomocou zábavných cvičení a rôznych balančných a senzomotorých pomôcok spevňujeme svaly celého tela a hlavne chodidiel. Počas kurzu si deti osvoja návyky, ktoré môžu hravo využívať aj doma.

MINIgymnastika     2,5 – 4 roky

Cvičenie kde si dieťatko osvojuje základné športové návyky. Pracujeme na spevnení svalstva celého tela, zoznamuje sa so základnými gymnastickými prvkami a zároveň rozvíja motoriku, silu, obratnosť aj rýchlosť. Na cvičení je prítomný rodič, takže dieťa má pocit istoty a pomaly ho na lekciách vedieme k osamostatneniu.

ZÁKLADY GYMNASTIKY      4 – 5 rokov

Gymnastika pre deti predškolského veku je vhodná na to, aby sa deti naučili bezpečne vykonávať a rozvíjať svoje prvé gymnastické zručnosti ako je kotúľ, sviečka, rozštep a rôzne typy chôdze po kladine. Cvičenia sú vykonávané zábavnou formou, ale zároveň sú dostatočne náročné na to, aby pomohli k rozvoju fyzických zručností a budovaniu sebadôvery. To môže dieťa neskôr preniesť do bežného života a akéhokoľvek športu. Hodiny gymnastiky budú pre nich zábavou, bádaním, ale aj výzvou.

ZÁKLADY GYMNASTIKY     6 – 9 rokov

Daný kurz je určený pre dievčatá a chlapcov mladšieho školského veku. Deti si osvoja základné gymnastické prvky ako premet bokom, mlynské kolo, preskok cez prekážku, mostík a pod. Každý nový úspech vedie k nadobudnutému sebavedomiu a túžbe pokračovať v zlepšovaní sa.

FIT kids     4 – 6 rokov

Predstavuje súbor atletických a gymnastických tréningov zameraných na všestranný rozvoj pohybového systému detí. Tréningy sú postavené na 4 základných pilieroch – zábava, rýchlosť, koordinácia a sila. Naším cieľom sú funkčné svaly, pevné kosti, mobilné a zastabilizované kĺby – čo vedie k upevňovaniu zdravého vývinu, zlepšeniu držania tela a vytvoreniu optimálnych pohybových vzorov Vašich detí.

BALETNÁ PRÍPRAVA     4 – 6 rokov 

Balet je prekrásne tanečné umenie. Je vznešený, elegantný. Učí trpezlivosti, zodpovednosti a zároveň podporuje cieľavedmosť, ohybnosť, silu, výdrž, pohybové a tanečné zručnosti. Rozvíja cit k umeniu a dáva základ v podstate k ďalším tancom a pohybu. Baletné pozície tvarujú a spevňujú práve tie svaly chrbta, ktoré zaťažuje dlhé sedenie, napríklad ochabnuté lopatky a krčné svalstvo, keď má dieťa nesprávne návyky pri sedení. Balet je úžasná voľba aj vtedy, ak máte doma malé princezné, ktoré si užívajú všetky pekné veci okolo tancovania, od šatočiek až po potlesk ocka a mamy.

 

Chcem sa prihlásiť sa na cvičenie / rezervovať termín