Cvičenia

CVIČENIA PRE DOSPELÝCH

Fitness mama

FYZIO mama

Tento kurz je zameraný na ťažkosti s vyvaleným bruškom, diastázou, ťažkosti s inkontinenciou, bolesti chrbtice a iné pridružené potiaže. Správnym cvičením a zmenou pohybových návykov budeme pracovať na odstránení týchto potiažov

 

FYZIO pre tehotné

Kurzy FYZIO pre tehotné mamičky, ktoré sa chcú aktívne pripraviť na svoj veľký deň.

Pôrod je ako bežecký maratón. Môžeme sa na štartovaciu čiaru postaviť bez akejkoľvek prípravy a veriť, že do cieľa dorazíme bez ujmy, alebo sa 9 mesiacov aktívne pripravovať. Čím lepšia kondícia môjho tela, tým jednoduchší pôrod. Sú okolnosti, ktoré ovplyvniť nevieme, ale určite vieme ovplyvniť postoj ako sa k pôrodu postavíme.

Tento kurz je zameraný na:

  • aktívne držanie tela počas tehotenstva
  • eliminovanie bolesti súvisiacich s rastúcim bruškom.
  • práca s panvovým dnom
  • dýchanie, strečing a posilňovanie svalstva celého tela

 

CVIČENIA PRE DETI

BABYgym

Cvičenia pre deti od 12 mesiacov do 4 rokov

Základom lekcie sú rôzne cvičenia plné pohybu, hier, detských piesní a riekaniek. Cvičíme na fitloptách, pracujeme so senzomotorickými pomôckami  a rozvíjame jemnú a hrubú motoriku. Cvičeniami podporujeme pevné svalstvo, správne návyky v skokoch, odrazoch a venujeme sa prevencii plochým nôžkam a vpadnutým členkom. Prirodzene formou hry rozvíjame rečovú a rozumovú oblasť. V skupine pracujeme s ohľadom na špecifiká, potreby a možnosti daného veku detí. V neposlednom rade rozvíjame aj sociálne zručnosti, dieťa je v kolektíve iných detí, rešpektuje lektora ako novú autoritu, prispôsobuje sa tempu skupiny, čo pomáha v príprave na nástup do škôlky. Rodič sa aktívne podieľa na cvičení, podporuje a pomáha dieťaťu, čím sa medzi nimi upevňuje dôležitá väzba.

ZDRAVÉ NôŽKY

Hravé, rehabilitačné cvičenie pre deti od 3 – 6 rokov

Hravou formou precvičíme chodidlá detí pre ich správny vývoj. Ploché nohy, vpadnuté členky je v dnešnej dobe častým problémom detí. Samozrejme okrem ortopedických topánok je nevyhnutné aj cvičenie nožičiek, preto pomocou zábavných cvičení a rôznych balančných a senzomotorých pomôcok spevňujeme svaly celého tela a hlavne chodidiel. Počas kurzu si deti osvoja návyky, ktoré môžu hravo využívať aj doma.

ZÁKLADY GYMNASTIKY    3 – 6 rokov

Gymnastika pre deti predškolského veku je vhodná na to, aby sa deti naučili bezpečne vykonávať a rozvíjať svoje prvé gymnastické zručnosti ako je kotúľ, sviečka, rozštep a rôzne typy chôdzy po kladine. Cvičenia sú vykonávané zábavnou formou, ale zároveň sú dostatočne náročné na to, aby pomohli k rozvoju fyzických zručností a budovaniu sebadôvery. To môže dieťa neskôr preniesť do bežného života a akéhokoľvek športu. Hodiny gymnastiky budú pre nich zábavou, bádaním, ale aj výzvou.

ZÁKLADY GYMNASTIKY    7 – 9 rokov

Daný kurz je určený pre dievčatá a chlapcov mladšieho školského veku. Deti si osvoja základné gymnastické prvky ako  premet bokom, mlynské kolo, preskok cez prekážku, mostík a pod. Každý nový úspech vedie k nadobudnutému sebavedomiu a túžbe pokračovať v zlepšovaní sa.

FIT kids

Športová príprava pre deti od 3 – 6 rokov 

Predstavuje súbor atletických a gymnastických tréningov zameraných na všestranný rozvoj pohybového systému detí. Tréningy sú postavené na 4 základných pilieroch – zábava, rýchlosť, koordinácia a sila. Naším cieľom sú funkčné svaly, pevné kosti, mobilné a zastabilizované kĺby – čo vedie k upevňovaniu zdravého vývinu, zlepšeniu držania tela a vytvoreniu optimálnych pohybových vzorov Vašich detí.

TANEČNO BALETNÁ PRÍPRAVA

pre deti od 3 rokov 

Balet je prekrásne tanečné umenie. Je vznešený, elegantný. Učí trpezlivosti, zodpovednosti a zároveň podporuje cieľavedmosť, ohybnosť, silu, výdrž, pohybové a tanečné zručnosti. Rozvíja cit k umeniu a dáva základ v podstate k ďalším tancom a pohybu. Baletné pozície tvarujú a spevňujú práve tie svaly chrbta, ktoré zaťažuje dlhé sedenie, napríklad ochabnuté lopatky a krčné svalstvo, keď má dieťa nesprávne návyky pri sedení. Balet je úžasná voľba aj vtedy, ak máte doma malé princezné, ktoré si užívajú všetky pekné veci okolo tancovania, od šatočiek až po potlesk ocka a mamy.

RYTMICKÁ – TANEČNÁ GYMNASTIKA

pre deti od 4 rokov 

Moderná gymnastika je šport, ktorý je realizovaný v sprievode hudby a kombinuje prvky baletu, gymnastiky, divadelného tanca a akrobacie a to buď s náčiním alebo bez neho. Na tréningoch sa teda dieťa naučí základy pohybovej výchovy, správnemu držaniu tela a gymnastiky.

Chcem sa prihlásiť sa na cvičenie / rezervovať termín